Soutěže a akce


 <br>Soutěž v hypermarketech Albert

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje úplná pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut může být změněn výlučně formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. a společnosti YASHICA s r.o. 

1. Pořadatelem soutěže v České republice je YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 

674 01 Třebíč, IČ 469 80 121 (dále jen „pořadatel“).

2. Objednatelem soutěže je v České republice společnost UNILEVER ČR, 

spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, 

IČ: 18627781 (dále jen „objednatel“).

3.Soutěž probíhá v hypermarketech Albert na území České republiky;; v místech, kde bude soutěž probíhat, budou vystaveny reklamní materiály komunikující soutěž a základní mechaniku soutěže (dále jen  prodejny).

4. Soutěž probíhá v termínu od 18. 5. 2016 do vydání losů, nejdéle však do dne 31. 5. 2016. Budou-li na některé z prodejen vyčerpány losy před koncem termínu konání, pak bude soutěž na dané prodejně ukončena k tomuto dřívějšímu datu. 

5. Této soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s adresou pro doručování výher na území České republiky, a které zároveň splní podmínky této soutěže. Za doručovací adresu se nepovažuje P.O. Box. Soutěžící, kteří jako kontaktní adresu uvedou P.O. Box budou ze soutěže vyloučeni. 

6. Soutěž se vztahuje na kosmetické výrobky Dove vlasové péče řady Advanced Hair Series specifikované v příloze č. 1  tohoto statutu (dále jen jako „soutěžní výrobky Dove“).

7.  Spotřebitel se účastní soutěže za následujících podmínek:


Pravidla soutěže

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem dvou výrobků řady Dove Advanced Hair Series, přičemž nákup musí být uskutečněn v době trvání soutěže v kterékoliv ze zúčastněných prodejen (dále jen „soutěžní nákup“). 

Po uskutečnění soutěžního nákupu soutěžící obdrží na informacích hypermarketu, od zaměstnance prodejny, stírací los. Současně mu bude účtenka výrazně označena na zadní části razítkem a vrácena. Los musí být setřen před zaměstnancem prodejny

Označenou účtenku není možno opakovaně použít pro vydání dalšího stíracího losu. 

Soutěžící nemůže los či výhru nárokovat v jiné prodejně, než kde soutěžní nákup uskutečnil.

Na jednu účtenku je možno vydat pouze jeden stírací los. Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem. 

Do soutěže bylo vloženo celkem 6535 losů. Každý los vyhrává. Po setření stíracího pole losu se soutěžící okamžitě dozví, jakou výhru získává.

Do soutěže jsou vloženy následující výhry:


 • 35x kulma na vlasy Rowenta Respectissim Precious Curls CF3411
 • 6500x sada 3 gumiček do vlasů Dove - garantovaná výhra

Uvedený počet výher je společný pro všechny hypermarkety Albert v ČR. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Výherce kulmy na vlasy Rowenta si nechá los na informační přepážce orazítkovat a doručí originál/kopii stíracího losu, kopii účtenky prokazující uskutečnění soutěžního nákupu (originál či kopii) a své kontaktní údaje  pořadateli na adresu YASHICA s.r.o., Za Pruhy 2, Praha 4, PSČ 140 00, nejpozději do 6. 6. 2016 (los i účtenka musí být opatřena razítkem prodejny) ; po uplynutí tohoto data nárok na vydání výhry zaniká. Výhry budou výhercům zaslány poštou, po doručení losu a dokladu o zaplacení pořadateli na adresu, kterou výherce sdělí pořadateli a to nejpozději do 17.6.2016. 

Výherce sady gumiček na vlasy Dove získá výhru přímo výměnou za stírací los od zaměstnance prodejny na informacích hypermarketu.

8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností UNILEVER ČR, spol. s r.o., YASHICA s r.o., prodejny Albert v ČR a ostatní spolupracující společnosti a jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že objednatel nebo pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

9. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

10. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel ručí za řádné předání výher. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

11. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

12. Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených statutem ztrácí účastník nárok na výhru.

13. Tento statut v platném znění je účastníkům k dispozici na www.dove.cz

14. Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž Pořadatel soutěže, Objednatel soutěže obdrží po jednom z nich.


Seznam výrobků zapojených do soutěže


 • Dove AHS šampon Regenerate Nourishment na poškozené vlasy 
 • Dove AHS šampón Pure Care Dry Oil
 • Dove AHS šampón Oxygen&Moisture
 • Dove AHS šampon Youthful Vitality
 • Dove AHS kondicionér Pure Care Dry Oil
 • Dove AHS kondicionér Oxygen&Moisture
 • Dove AHS Regenerate Nourishment kondicionér na poškozené vlasy
 • Dove AHS kondicionér Youthful Vitality
 • Dove AHS maska Oxygen&Moisture
 • Dove AHS sérum - oil Regenerate Nourishment  na poškozené vlasy 
 • Dove AHS maska Regenerate Nourishment na poškozené vlasy 
 • Dove AHS lehký olej na vlasy Pure Care Dry Oil pro všechny typy vlasů
 • Dove AHS BB krém na vlasy Youthful Vitality


 <br>Statut a pravidla soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje úplná pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut může být změněn výlučně formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. a společnosti YASHICA s. r.o.

1. Pořadatelem soutěže v České republice je YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč, IČ 469 80 121 (dále jen „pořadatel“).

2. Objednatelem soutěže je v České republice společnost UNILEVER ČR,

spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika,

IČ: 18627781 (dále jen „objednatel“).

3. Soutěž probíhá v prodejnách Rossmann na území České republiky (dále jen  prodejny).

4. Soutěž probíhá v termínu od 9. 5. 2016 do vydání losů, nejdéle však do dne 20. 5. 2016. Budou-li na některé z prodejen vyčerpány losy před koncem termínu konání, pak bude soutěž na dané prodejně ukončena k tomuto dřívějšímu datu.

5. Této soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s adresou pro doručování výher na území České republiky, a které zároveň splní podmínky této soutěže. Za doručovací adresu se nepovažuje P.O. Box. Soutěžící, kteří jako kontaktní adresu uvedou P.O. Box budou ze soutěže vyloučeni.

6. Soutěž se vztahuje na kosmetické výrobky Dove specifikované v příloze č. 1  tohoto statutu (dále jen jako „soutěžní výrobky Dove“).

7.  Spotřebitel se účastní soutěže za následujících podmínek:


Pravidla soutěže

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem  vlasové kosmetiky Dove v minimální hodnotě 119 Kč, přičemž nákup musí být uskutečněn v době trvání soutěže v kterékoliv ze zúčastněných prodejen (dále jen „soutěžní nákup“). 

Po uskutečnění soutěžního nákupu soutěžící obdrží na pokladně prodejny, od zaměstnance, stírací los. Současně mu bude účtenka výrazně označena na zadní části razítkem a vrácena. Los musí být setřen před zaměstnancem prodejny

Označenou účtenku není možno opakovaně použít pro vydání dalšího stíracího losu.

Soutěžící nemůže los či výhru nárokovat v jiné prodejně, než kde soutěžní nákup uskutečnil.

Na jednu účtenku je možno vydat pouze jeden stírací los. Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem. 

Do soutěže bylo vloženo celkem 4020 losů. Každý los vyhrává. Po setření stíracího pole losu se soutěžící okamžitě dozví, jakou výhru získává.

Do soutěže jsou vloženy následující výhry:


 • 20x vysoušeč vlasů Rowenta Silence Respectissim CV7671D0
 • 4000x Dove noční sérum na poškozené vlasy 120ml - garantovaná výhra

Uvedený počet výher je společný pro všechny prodejny Rossmann v ČR. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Výherce vysoušeče vlasů Rowenta si nechá los na pokladně prodejny orazítkovat a doručí originál/kopii stíracího losu, kopii účtenky prokazující uskutečnění soutěžního nákupu (originál či kopii) a své kontaktní údaje  pořadateli na adresu YASHICA s.r.o., Za Pruhy 2, Praha 4, PSČ 140 00, nejpozději do 27. 5. 2016 (los i účtenka musí být opatřena razítkem prodejny) ; po uplynutí tohoto data nárok na vydání výhry zaniká. Výhry budou výhercům zaslány poštou, po doručení losu a dokladu o zaplacení pořadateli na adresu, kterou výherce sdělí pořadateli a to nejpozději do 10.6.2016. 

Výherce Dove noční sérum získá výhru přímo výměnou za stírací los od zaměstnance prodejny.

8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností 

UNILEVER ČR, spol. s r.o., YASHICA s r.o., prodejny Rossmann v ČR a ostatní spolupracující společnosti a jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že objednatel nebo pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

9. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

10. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel ručí za řádné předání výher. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

11. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

12. Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených statutem ztrácí účastník nárok na výhru.

13. Tento statut v platném znění je účastníkům k dispozici na www.dove.cz

14. Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž Pořadatel soutěže, Objednatel soutěže obdrží po jednom z nich.


Seznam výrobků zapojených do soutěže


 • Dove AHS šampon Regenerate Nourishment na poškozené vlasy, 250ml
 • Dove AHS šampón Pure Care Dry Oil, 250 ml
 • Dove AHS šampón Oxygen&Moisture, 250 ml
 • Dove AHS šampon Youthful Vitality, 250 ml
 • Dove AHS kondicionér Pure Care Dry Oil, 250 ml
 • Dove AHS kondicionér Oxygen&Moisture, 250 ml
 • Dove AHS Regenerate Nourishment kondicionér na poškozené vlasy, 250 ml
 • Dove AHS kondicionér Youthful Vitality, 250 ml
 • Dove AHS maska Oxygen&Moisture, 200 ml
 • Dove AHS sérum - oil Regenerate Nourishment  na poškozené vlasy, 50ml
 • Dove AHS maska Regenerate Nourishment na poškozené vlasy, 200ml
 • Dove AHS lehký olej na vlasy Pure Care Dry Oil pro všechny typy vlasů 100 ml
 • Dove AHS BB krém na vlasy Youthful Vitality, 125 ml
 • Dove DM+C Anti Dandruff šampon, 250 ml
 • Dove DM+C FreshClean 2v1 šampon, 250 ml
 • Dove DM+C Thickening šampon, 250ml
 • Dove šampon pro poškozené vlasy, 250ml
 • Dove šampon s vyživujícím olejem, 250 ml
 • Dove šampon pro každodenní použití, 250 ml
 • Dove šampon 2v1 pro všechny typy vlasů, 250 ml
 • Dove šampon na barvené vlasy, 250ml
 • Dove šampon pro poškozené vlasy, 400 ml
 • Dove šampon pro poškozené vlasy, 400 ml
 • Dove šampon s vyživujícím olejem, 400 ml
 • Dove šampon na každodenní použití, 400 ml
 • Dove šampon 2v1 pro všechny typy vlasů, 400 ml
 • Dove šampon  na barvené vlasy, 400 ml
 • Dove kondicionér pro poškozené vlasy, 200 ml
 • Dove kondicionér s vyživujícím olejem, 200 ml
 • Dove kondicionér na barvené vlasy, 200 ml
 • Dove express kondicionér pro poškozené vlasy, 180 ml
 • Dove express kondicionér s vyživujícím olejem, 180 ml
 • Dove bezoplachový kondicionér pro poškozené vlasy, 200 ml
 • Dove maska s vyživujícím olejem, 200 ml
 • Dove suchý šampon, 250 ml